Meditation Videos
Meditation Music
Časté otázky
Rôzne lekcie meditácie online
Back
Next
                  Joga a meditácia
Vitajte  
na našich stránkach
Zoznam lekcií meditácie
Audio meditácia 2

Sadnite si na zem do tureckého sedu a uvoľnite sa. Ak sa vám lepšie sedí na stoličke, položte chodidlá mierne od seba na zem (najlepšie ak sme vyzutí). Ruky si položte na kolená (v sede na stoličke na stehná) otvorenými dlaňami smerom nahor.  

Nasledujúce techniky sú užitočné pre cítenie vibrácii vo vašich energetických dráhach.

Čistenie ľavej energetickej dráhy

Položte si pravú ruku dlaňou na zem (alebo ju otočte smerom k zemi, ak sedíte na stoličke) a dlaň ľavej ruky nechajte na kolene smerom nahor, tak ako je to znázornené. Na chvíľu si zamerajte svoju pozornosť na vašu ľavú dlaň a sledujte, či  v nej pociťujete niečo ako prejav tepla alebo chladu
(tiež môžete pocitovať mierne mravenčenie alebo pichanie v prstoch a dlani). Potom prejdite na dalšiu techniku.

Čistenie pravej energetickej dráhy

Ľavú ruku ohnite v lakti tak, aby prsty vašej dlane smerovali nahor, oproti oblohe, stropu, a aby bola vaša dlaň otočená k vášmu telu, tak ako to vidíte na obrázku. Pravú ruku si položte na koleno dlaňou otočenou nahor. Na pár minút zamerajte svoju pozornosť na vašu pravú dlaň a pozorujte, či v nej pociťujete akýkoľvek prejav tepla alebo chladu.

Počúvajte vedenú meditáciu!
Audio meditácia 2
Zoznam meditácií
Copyright 2014 Jogameditacia.sk
žiadna reprodukcia textu bez súhlasu autorov