Základná meditácia

Meditácia je stav hlbokého pokoja, pri ktorom zostáva naša pozornosť úplne bdelá. Toto je len začiatok vnútornej premeny, ktorá nás privádza na vyššiu úroveň vedomia, do stavu čistej pozornosti preniknutej radosťou a silou pravdy. Na tejto ceste sa zbavujeme zlozvykov, slabostí a iných nerovnováh nášho bytia.

free bootstrap template

Ľudské vedomie môže byť  v rôznych stavoch. Indické písma popisujú štyri stavy vedomia. Stav vedomia počas bdenia (džagruti), stav vedomia pri spánku a snívaní (swapana), stav vedomia pri hlbokom spánku, pri ktorom sú ego a superego v kľude (sušupti) a stav bezmyšlienkového vedomia (turya).

Prvé stavy vedomia bežne zažívame pri každodennom živote. Štvrtý stav je stav bezmyšlienkového vedomia, v ktorom sa zastaví neustály pohyb myšlienok. Vďaka pravidelným meditáciam sa ľahko vstupuje do bezmyšlienkového vedomia. Pozornosť sa úplne ukľudní a v našom vedomí sa rozprestrie hlboký vnútorný kľud a mier.

V stave bezmyšlienkového vedomia nemyslíme ani na minulosť, ani na budúcnosť. Sme úplne v prítomnom okamihu, v stave bytia. Začíname sa tešiť sami sebou, svojím Duchom, svojou vnútornou krásou.  V tomto stave začíname cítiť vibrácie našich čakier a nášho okolia na koncoch svojich prstov. Prúdiaca energia pretvára nás a naše okolie.

  1. ROVNOVÁHA - meditácia dáva prostriedky na to, aby sme v živote dosiahli rovnováhu a spokojnosť na mentálnej, fyzickej, citovej a duchovnej úrovni.
  2. POROZUMENIE - meditácia dáva schopnosť prekonať spoločenské a kultúrne bariéry a vytvoriť medzinárodnú sieť vzájomnej podpory
  3. EKOLÓGIA - meditácia dáva schopnosť vnímať vplyv nášho správania voči prírode a buduje rešpekt voči životnému prostrediu a Zemi
  4. UMENIE - meditácia podporuje rozvoj kultúry a umenia.

Meditácia na prebudenie vnútornej energie Kundalini. Nižšie je uvedený postup, pomocou ktorého môžete sami pred monitorom vyskúšať prebudenie vnútornej energie. Jednotlivé úkony vykonávajte s dobrou pozornosťou. Najskôr si postup preštudujte, aby vás nič počas meditácie nevyrušovalo.

Počas celej meditácie je dobré mať zatvorené oči alebo na ukludnenie je dobré sledovať plameň sviečky. Na začiatku sú obe ruky položené dlaňami hore. Nižšie je tiež video, ktoré môžete použiť na meditáciu.

Mobirise

Pravú ruku si položte na ľavú dolnú stranu brucha. V duchu požiadajte: "Kundalini, prosím, daj mi čisté poznanie." Chvíľu pozorujte miesto, kde máte položenú ruku.

Mobirise

Priložte pravú ruku na hornú časť brucha na ľavej strane. Niekoľkokrát si povedzte: "Som sám sebe učiteľom a majstrom. Som sám sebe guruom."

Mobirise

Pravú ruku si teraz priložte na srdce. Niekoľkokrát v duchu povedzte: "Som duchom." Opäť zotrvajte chvíľu so zatvorenými očami.

Mobirise

4.

Priložte pravú ruku na ľavú stranu krku a prehláste: "Nie som ničím vinný."

Mobirise

5.

Priložte pravú ruku na čelo a povedzte: "Odpúšťam, odpúšťam všetkým aj sám sebe." Opäť chvíľu zotrvajte v tichosti.

Mobirise

6.

Napnutú dlaň položte na vrchol hlavy. Trochu pritlačte a masírujte toto miesto tak, že budete krúžiť dlaňou v smere hodinových ručičiek a opakovane požiadajte: "Kundalini, prosím, daj mi sebapoznanie, Sebarealizáciu."
Ruku vráťte na koleno a zostaňte chvíľu sedieť v tichosti.

Vnímajte dlane. Ak cítite chladný alebo teplý vánok či brnenie v rukách, alebo na hlave, je to pravdepodobne prejav prebudenia Kundalini. Pravou alebo ľavou rukou môžete cítiť vánok vychádzajúci z vašej hlavy.

© Copyright 2019 Sahadža joga Slovensko