free web maker

7 hlavných čakier

Čakry sú energetické centrá, ktoré po základnej meditácii začíname vnímať vo svojom tele a postupne porozumieme vibráciám a našej subtílnej podstate - nášmu Duchu.


Existuje 7 hlavných čakier v našom energetickom - subtílnom systéme, ktoré sú zodpovedné za naše fyzické, citové a duchovné blaho.


Mobirise

Názvy čakier

1/ Muladhára čakra (koralovo červená)
2/ Svadhistána čakra (žltá)
3/ Nábhí čakra (zelená)
4/ Anaháta čakra (srdcová - červená)
5/ Višudhi čakra (modrá)
6/ Agnya čakra (biela)
7/ Sahasrára čakra (korunná - všetky farby spektra)

© Copyright 2019 Sahadža joga Slovensko