Vzostúpenie Kundalini
a Bandhan

Meditácia môže nastať až vtedy, keď je naša energia Kundalini vystúpená nad siedmou čakrou na vrchole hlavy. Bez tejto skutočnosti sú všetky praktiky len snahou o meditáciu. Vystúpenie energie nad hlavou môžeme cítiť rukou a tiež na začiatku tomu môžeme našimi rukami pomôcť.

free bootstrap template

Pozdvihnutie energie Kundalini

Mobirise

Začíname zdola

Oboma rukam začíname v spodnej časti brucha. Ľavú ruku budeme dvíhať dlaňou smerom hore a pravú ruku budeme obtáčať okolo dvíhajúcej sa ľavej ruky.

Mobirise

Pred sebou

Obtáčaním pravej ruky okolo ľavej pomaly dvíhame našu energiu zo spodnej časti chrbtice až nad hlavu.

Mobirise

Nad hlavu

Ako sa dvíhajú naše ruky zdola hore, rovnako stúpa aj naša pozornosť a s ňou aj energia Kundalini. Nad hlavou ruky zatočíme.

Mobirise

Uviažeme uzol

Nad hlavou si uviažeme akoby uzol. Aby sa naša pozornosť upevnila v tomto bode. Vzostúpená Kundalini nám sprostredkuje stav meditácie

Bandhan

Mobirise

Pravou rukou

Bandhan robíme pravou rukou a začíname na ľavej strane pri kolene. Ľavá ruka je celý čas položená na kolene a vnímame vibrácie.

Mobirise

Nad hlavou

Rukou prechádzame ponad hlavu a dole až k pravému kolenu. Pri tomto pohybe skúšame pozorovať vibrácie nad hlavou a v dlaniach.

Mobirise

Dole pravou stranou

Pomaly vraciame ruku po tej istej dráhe z prava ponad hlavu až k ľavej ruke.

Mobirise

A naspäť

Tento celý pohyb (z ľava doprava a naspäť) opakujeme 7 krát. Vibrácie vyvážia našu pravú a ľavú stranu a vytvoria okolo nás ochranný obal.

© Copyright 2019 Sahadža joga Slovensko