Meditation Videos
Meditation Music
Časté otázky
Rôzne lekcie meditácie online
Back
Next
                  Joga a meditácia
Vitajte  
na našich stránkach

Video návody

Bandhan = ochrana vždy a všade:

Stálu ochranu máme, keď si urobíme ochranný energetický obal nazývaný „bandhan“ ráno, keď vstaneme, keď odchádzame z domu alebo sa vraciame domov, kedykoľvek... Návod, ako si urobiť bandhan ti ponúkame v nasledujúcom videu:
Naše čakry, subtílne energetické centrá okolo seba vytvárajú pole energie. Ochrana nášho subtílneho systému je dôležitá, aby sme boli chránení proti vonkajším vplyvom a chránili svoju vnútornú čistotu. Používame k tomu techniku nazývanú bandhan
(tj ochrana).

Bandhan

Skladá sa z dvoch častí. Najprv zdvíhame Kundalini a potom robíme vlastný bandhan.

Zdvíhanie Kundalini

Je to naša energia Kundalini stúpajúca chrbtici, ktorá uvádza našu pozornosť do stavu bez myšlienok. Toto cvičenie pomáha upevniť a ustáliť našu pozornosť v najvyššom centre, v Sahasrára čakre. Je dobré na začiatku a na konci našej meditácie vyzdvihnúť našu vnútornú energiu Kundalini.
Začneme s ľavou rukou, ktorú umiestnime do úrovne spodnej časti brucha s dlaňou
natočenou k telu. Zdvíhame ju pomaly až nad hlavu, pričom ju obkolesujeme dlaňou pravej ruky. Na vrchu (nad hlavou) urobíme uzol. Zopakujeme to trikrát. Druhý krát s dvoma uzlami. Tretí krát s tromi uzlami.

Položte ľavú ruku s dlaňou nahor. Pravou dlaňou opisujete oblúk začínajúci od miesta pri dlani ľavej ruky k pravému boku dole a znova ponad hlavu naspäť k ľavej dlani.
Tento pohyb urobíme sedemkrát.
Pred týmto bandhanom sa robí zdvihnutie Kundalini, a to na začiatku a na konci meditácie.
Meditácia nieje o úniku z reality, ale o získaní schopností, aby sme  mohli realite čeliť. Tým, že se  naučíme napravovať a vyživovať čakry, získame techniku pre rovnováhu v našom živote. Liečenie seba samého zvnútra prinesie výsledky i navonok. Mediácia sa môže stať tak ľahkou a prirozenou ako čistenie zubov, je treba len trošku času a porozumenia. Meditácia zlepšuje rozhodovanie a rozvážnosť, tým sa staneme produktívnejšími a efektívnejšími.

Skúste meditovať podľa nasledujúcej video-vedenej meditácie. Môžete si túto meditáciu prehrať viac krát v priebehu niekolkých dní, prípadne aj týždňov, najlepšie ráno a večer, pokiaľ sa v nej neupevníte.
Technika sa volá kúpeľ nôh. Kúpeľ nôh je meditačná technika, ktorú veľa ľudí pozná z každodenného života. Jednoduchá verzia je taká, že si dáte nohy do lavóra s vlažnou vodou ako na spôsob relaxácie po tažkom dni. Najlepšie je to robiť večer a hlavný rozdiel  je to, že si do vody pridáte soľ (reprezentuje element zeme). Takto používame elementy - oheň (sviečka), vzduch, voda a zem. Odporúčame, aby ste robili kúpeľ nôh každý večer. Tak, ako si dáme sprchu na očistenie fyzického tela, musíme si denne očisťovať aj naše energetické telo.

Kúpeľ nôh doma:

1. Zoberte si lavór a nechajte si ho len na kúpeľ nôh. Môže byť umelohmotný. Dajte tam dosť vlažnej vody, aby vám zakryla členky a pridajte za hrsť soli. Pripravte si aj džbán vody a uterák:
Kúpeľ nôh v prírode:

Na videu uvidíte kompletný návod ako si očistiť čakry pomocou kúpeľa nôh v potoku, mori, či jazere. Kúpeľ v lavóri so soľou je vlastne instantnou náhradou takéhoto prírodného kúpeľa. Dávno všeobecne platí, že nohy v potoku zvyšujú imunitu. My vieme prostredníctvom poznania o vnútornom energetickom systéme aj zdôvodniť, prečo.
Zoznam lekcií meditácie
Copyright 2014 Jogameditacia.sk
žiadna reprodukcia textu bez súhlasu autorov